ლელა ლიპარტელიანი, ლაბორატორია "მრჩეველი", HR მენეჯერი
"Self.Ge-იმ მოგვცა შესაძლებლობა ავტომატიზირებული გაგვეხადა hr ბიზნეს პროცესები, მაქსიმალურად ჩაგვერთო თანამშრომლები და მენეჯმენტი ადმინისტრაციული პროცესების მართვაში.
რაც ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, სისტემამ მოგვცა შესაძლებლობა შრომის კანონმდებლობასთან სრულ თანხვედრაში გვემართა ყველა პროცესი და ავტომატურად გვეწარმოებინა კანონით მითხოვნილი ყველა რეპორტი".
04.05.2022